Kantoormeubilair

Kantoormeubilair of -inrichting is een van de meest genoemde productgroepen wanneer het gaat over circulair inkopen. Dat komt mede omdat de eigenschappen van meubilair relatief goed geschikt zijn voor een circulair model: het is technisch een relatief eenvoudig product, en heeft een economische levensduur van 7-15 jaar. Daarmee is het zowel technisch als organisatorisch mogelijk om de keten te sluiten.

De meeste leveranciers in deze branche zijn actief met circulariteit bezig, en de ontwikkelingen gaan vrij snel. Dit is mede het gevolg geweest van verschillende ambitieuze publieke aanbestedingen. Wanneer de vraag gesteld wordt, kunnen zij vaak een aanbieding doen die goed aansluit op de gestelde ambities.

Aandachtspunten

  • Kantoormeubilair is vaak een geschikte productgroep om mee te starten: het is zichtbaar, het beïnvloedt het primaire proces niet en de markt is relatief volwassen.
  • Start met het creëren van inzicht in je bestaande meubilair: zowel de aantallen als de staat. Wanneer je dit overzicht niet hebt, kan het uitvragen van een meubelmanagementsysteem als onderdeel van je aanbesteding helpen.
  • Bepaal je ambitie op basis van de startsituatie in je eigen organisatie: die is belangrijk voor marktpartijen om een goede inschrijving te doen.
  • Maak in een overeenkomst afspraken over meerjarig onderhoud en eventueel retourname om het waardebehoud van meubilair te borgen.

Praktijkvoorbeelden

Achtergrondinformatie

Tool - INSIDE/INSIDE

INSIDE/INSIDE is een onafhankelijk instrument om de duurzaamheid van facilitaire producten, waaronder kantoormeubilair, inzichtelijk te maken.

Suggesties en/of aanvullingen?

    Protected with reCAPTCHA Privacy Policy - Terms of Service