ICT

Een steeds groter deel van onze producten bestaat uit ICT-apparatuur. Alle organisaties hebben mobiele telefoons, laptops, tablets en vaak ook nog servers nodig. Wanneer het gaat over circulair inkopen worden ICT-middelen vaak als kansrijke productgroepen genoemd: er is immers veel impact te realiseren. Daarbij gaat het vooral om de hardware: software is immers geen fysiek product, en circulaire principes zijn daar dus lastig op toe te passen.

De ketens van deze producten zijn echter complex, omdat er zo veel verschillende onderdelen en materialen in zitten. Daarmee is het lastig om deze keten te ‘sluiten’. Daarnaast is het inzetten op internationale sociale voorwaarden een belangrijk aandachtspunt in deze productgroep. Zorg daarom dat je met een marktconsultatie valideert welke ambities reëel zijn voor jouw opgave.

Aandachtspunten

  • ICT-apparatuur is een ingewikkelde productgroep om circulair in te kopen, omdat de keten lang en complex is, en vaak ingekocht wordt bij retailers.
  • Bij ICT is winst te behalen met aandacht voor ketentransparantie, omdat daarmee – op langere termijn – kansen voor circulaire modellen worden gecreëerd.
  • Het laten verwijderen van ICT-apparatuur is ook een moment om circulaire principes mee te nemen: hoe hoogwaardig wordt apparatuur nog ingezet, en – bij verwerking op materiaalniveau – waar en hoe wordt deze verwerkt?

Praktijkvoorbeelden

Achtergrondinformatie

Tool - Rekentool milieueffecten ICT

Deze rekentool is bedoeld om de potentiële milieueffecten van aanbestedingen van ICT te berekenen, op basis van de herkomst, de levensverwachting en ‘end of life’-strategie.

Suggesties en/of aanvullingen?

    Protected with reCAPTCHA Privacy Policy - Terms of Service