Grond-, weg- en waterbouw

De grond-, weg- en waterbouw (GWW) is een van de grootste materiaalverbruikers van Nederland. Ieder jaar wordt meer dan 20 miljoen ton materialen ingezet om onze wegen, kanalen, kunstwerken (bruggen, sluizen e.d.) en ondergrondse infrastructuur uit te breiden en te verbeteren (bron: SKAO, Op weg naar een klimaatneutrale infrasector; zie achtergrondinfo). Vaak zijn objecten technisch niet heel complex en liggen deze er voor een langere periode (20-100 jaar).

Aandachtspunten

  • Kies vanuit jouw opgave op welke op welke circulaire ontwerpprincipes je wilt inzetten. Maak dit vooraf duidelijk aan marktpartijen, zodat zij de juiste oplossingen kunnen bieden. Niet alle ontwerpprincipes zijn bij alle soorten opgaven van toepassing.
  • Kies vooraf of je een aanpasbaar of demontabel Werk wilt hebben (of niet). Voor sommige opgaven is dit wenselijk, voor andere juist niet: dit hangt af van jouw behoefte.
  • Stuur op het verlagen van de milieukosten van de toegepaste materialen. Het opvragen van de MilieuKostenIndicator (MKI) kan hierbij helpen.
  • Zoek naar mogelijkheden om beheer en onderhoud gezamenlijk met de realisatie aan te besteden, vooral bij kleinere opgaven: dan hebben marktpartijen een prikkel om meer kwaliteit te leveren.

Praktijkvoorbeelden

Achtergrondinformatie

Tool - DuboCalc

DuboCalc helpt om de milieu-impact van een werk inzichtelijk te maken, op basis van data uit de nationale milieudatabase.

Suggesties en/of aanvullingen?

    Protected with reCAPTCHA Privacy Policy - Terms of Service