Catering

Bij het inkopen van catering liggen er veel kansen op het gebied van de circulaire economie. Waar het bij andere productgroepen vaak gaat om de technische cyclus van de circulaire economie, gaat het hier meestal om de biologische cyclus. Daarbij ligt de nadruk op het voorkomen van onnodig inkoop en voedselverspilling, het beperken van de ingebedde CO2, en – indien aanwezig – het hoogwaardig verwerken van reststromen.

In Nederland heeft de Rijksoverheid in haar visie naar een circulaire categorie duidelijk gemaakt wat zij ziet als ‘circulaire catering’. Daarnaast zijn er diverse voorbeelden van horecagelegenheden die een circulair concept hebben ontwikkeld. Deze kunnen als inspiratie dienen voor het circulair inkopen van catering.

Aandachtspunten

  • Maak helder wat je verstaat onder circulaire catering, en op welke aspecten je in wilt zetten.
  • Ben bewust van de prikkels in de huidige ketens, waarbij de hele keten op dit moment wordt aangestuurd op volume.
  • Spreek met leveranciers een groeipad af tijdens de contractperiode, om nieuwe ontwikkelingen mee te kunnen nemen. Benoem hierin heldere KPI’s rondom circulaire prestaties.
  • Laat je inspireren door bestaande circulaire cateringconcepten, nieuwe verdienmodellen en duurzame innovaties!

Praktijkvoorbeelden

Achtergrondinformatie

Tool - Circular Office (website)

Circular Office probeert samenwerking tussen facilitaire dienstverleners te organiseren en op die manier kringlopen in een kantooromgeving te sluiten.

Suggesties en/of aanvullingen?

    Protected with reCAPTCHA Privacy Policy - Terms of Service