Bedrijfs- en veiligheidskleding

Kleding is een productgroep die goed geschikt is om circulair in te kopen. De levensduur is relatief kort, en het materiaal is (in het geval van bedrijfskleding) relatief goed herbruikbaar. Daar komt bij dat kleding wereldwijd een van de meest vervuilende industrieën is: het veroorzaakt voor zo’n 8% van de wereldwijde CO2-emissies. Kleding circulair inkopen kan de milieu-impact dus serieus verminderen. Daarnaast is in algemene zin veel winst te behalen met levensduurverlenging: door wassen en reparatie goed te regelen gaat kleding langer mee.

Aandachtspunten

  • Bepaal of je custom-made of standaardkleding nodig hebt: de wijze waarop je kan sturen op circulariteit, verschilt sterk afhankelijk van je behoefte.
  • De kledingketen is nu vaak niet ingesteld op ketensamenwerking. Neem ketensamenwerking voor het realiseren van circulaire ambities daarom mee bij je ambitievorming, voor zover dit proportioneel is voor de vraag die je stelt.
  • Focus je bij ketensamenwerking zowel op samenwerking tussen leveranciers en onderhoudspartijen, als op beter inzicht in de internationale toeleveringsketen.
  • Help de sector inzicht te creëren door vragen over de milieu-impact aan leveranciers te stellen, zonder deze mee te nemen in je gunning.
  • Stel vragen over de herkomst van de materialen en over het aantal verschillende fases waar het product door is gegaan. Creëer daarmee meer transparantie in de keten. 

Praktijkvoorbeelden

Achtergrondinformatie

Suggesties en/of aanvullingen?

    Protected with reCAPTCHA Privacy Policy - Terms of Service