Productgroepen

Er zijn verschillende productgroepen waar kansen liggen om circulair in te kopen. Per productgroep staat toegelicht wat belangrijke aandachtspunten zijn. Ook worden voorbeelden aangehaald. Onderstaande zes productgroepen zijn zeker niet de enige kansrijke productgroepen voor circulair inkopen, maar geven wel een beeld van eerdere inkoopervaringen in de productgroepen waar circulaire ambities het meeste worden toegepast.