Rapporteren effecten

Het rapporteren van effecten is belangrijk om de interne organisatie te laten zien dat circulair inkopen zinvol is en impact heeft. Daarbij rapporteer je effecten op basis van je gestelde definitie van de circulaire economie en ambities op dit vlak. Immers: als er effect is bereikt, zien mensen de impact van hun werk en zijn ze meer gemotiveerd om circulaire principes vaker mee te nemen. Ook kan het in kaart brengen van effecten tot nieuwe inzichten leiden, bijvoorbeeld welke productgroepen een hoge duurzaamheidsimpact hebben.

Probeer daarom na afloop van een circulair inkooptraject inzichtelijk te maken wat het bereikte effect is, zowel op milieu-impact als materiaalverbruik. Het opvragen van de milieuvoetafdruk, bijvoorbeeld met behulp van een LCA, kan inzicht bieden in de milieu-impact van een ingekocht product. Ook het opvragen van een materialenpaspoort, waarin de samenstelling van een product vermeld staat. Meten kan een manier zijn om in je contractfase bij te sturen.

Inzichten uit inkooptrajecten helpen om de voortgang op organisatieniveau inzichtelijk te maken. In hoeveel inkooptrajecten hebben jullie circulaire principes toegepast? Op welk niveau van hergebruik (zoals reparatie, herbestemming, recycling) bevinden de initiatieven zich? Hoeveel producten of grondstoffen zijn er bespaard, en wat is de milieu-impact geweest?

Aandachtspunten

  • Bepaal per inkooptraject op welke manier je effectmonitoring kan gaan vormgeven, en maak met leveranciers afspraken over welke gegevens je daarvoor nodig hebt.
  • Hanteer voor monitoring de ‘80/20’-vuistregel: probeer het grootste gedeelte te monitoren (80%) met een beperkte inspanning (20%). Alle impacts in de gehele keten en het totale proces monitoren is lastig, tijdrovend en vaak maar beperkt effectief. Met een beperkte en helder afgebakende monitoring is vaak al veel winst te behalen.
  • Rapporteer met enige regelmaat de algemene voortgang op organisatieniveau: daarmee creëer je draagvlak voor volgende inkooptrajecten.
  • Zet in op communicatie van zichtbare successen in de fysieke omgeving, om anderen te inspireren over de kansen van circulair inkopen.

Praktijkvoorbeelden

Achtergrondinformatie

Tool - MVI Zelf Evaluatie Tool

In de MVI-ZET kan je de MVI-ambities per inkooptraject invullen, en daarmee een rapportage maken van de MVI-prestaties van jouw organisatie.

Factsheet - Overzicht meetmethodieken

Deze visual geeft een overzicht van de verschillende methodieken die op verschillende momenten in het inkoopproces gebruikt kunnen worden om circulariteit te meten.

Suggesties en/of aanvullingen?

    Protected with reCAPTCHA Privacy Policy - Terms of Service