Opstellen ambities & beleid

Heldere ambities en een duidelijk beleid helpen om succesvol circulair in te kopen. Die ambities kunnen bijvoorbeeld geformuleerd zijn in een duurzaamheidsbeleid, Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen, of circulair inkopen-strategie. Zorg ervoor dat eenmaal vastgestelde ambities ook worden omgezet naar organisatiebeleid.

Sluit voor het opstellen van ambities aan bij jouw definitie voor circulaire economie. Dit kan je onderbouwen met beleid op circulair inkopen en circulaire economie, zowel van nationale als mogelijk ook van regionale overheden. Heeft jouw organisatie het Grondstoffenakkoord ondertekend, of het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen? Ook dat kan een haakje zijn om met circulair inkopen aan de slag te gaan.

Mocht je meer willen weten over nationaal beleid: het beleid rondom circulaire economie is samengevat in deze tijdlijn van de Nederlandse overheid. Daarnaast is maatschappelijk verantwoord inkopen ook onderdeel van het Klimaatakkoord.

Aandachtspunten

  • Stel voor jouw organisatie ambities op het gebied van circulair inkopen vast, in lijn met jouw definitie van ‘circulaire economie’, en laat deze bestuurlijk vaststellen.
  • Onderzoek of jouw organisatie het Grondstoffenakkoord of Manifest MVI heeft ondertekend: dit zijn sterke aanknopingspunten voor circulair inkopen.
  • Onderbouw jouw ambitie met de nationale doelstellingen op circulaire economie: 100% circulair in 2050, en 50% minder primair grondstofverbruik in 2030. Ook doelstellingen uit het Klimaatakkoord kunnen reden zijn om circulair in te kopen.

Praktijkvoorbeelden

Achtergrondinformatie

Suggesties en/of aanvullingen?

    Protected with reCAPTCHA Privacy Policy - Terms of Service