Meenemen interne stakeholders

Circulair inkopen is geen opgave vanuit inkoop alleen, maar vanuit de organisatie als geheel. Het vraagt dus betrokkenheid van meerdere onderdelen van de organisatie. Daarom is het belangrijk om bij ieder inkooptraject de behoeften en belangen van de verschillende stakeholders goed te kennen. Immers: alleen wanneer hun behoeften worden vervuld en hun belangen worden gekend, creëer je de vereiste randvoorwaarden en zullen de stakeholders het ingekochte product op lange termijn ook circulair gaan gebruiken.

Maak daarom een overzicht van de verschillende interne stakeholders en hun belangen. Bepaal vervolgens op welke manier je met deze stakeholders wilt samenwerken tijdens het inkoopproces. Zorg ook voor het meenemen van de bestuurders. Zoek daarbij naar ambassadeurs hoog in de organisatie, die bereid zijn om andere interne stakeholders mee te nemen.

Aandachtspunten

  • Onderschat het belang van het meenemen van de interne organisatie niet! In de praktijk blijkt een gebrek aan intern draagvlak een van de grootste barrières voor een succesvol circulair inkooptraject.
  • Stel een interne stakeholderanalyse op, waarin je de belangen van de verschillende betrokkenen inzichtelijk maakt.
  • Bepaal voor jouw inkooptraject het gezamenlijke belang voor de interne organisatie, dat door alle interne stakeholders wordt gedeeld. 
  • Bepaal vooraf hoe je met de verschillende interne stakeholders wilt samenwerken: wie wil je bijvoorbeeld in je projectteam hebben, en wie wil alleen maar geïnformeerd worden over de voortgang?
  • Zoek naar een ambassadeur op voldoende hoog niveau in de organisatie. Zodat die jouw circulaire inkooptraject kan ondersteunen waar dat nodig is en besluiten kan nemen bij tegenstrijdige belangen tussen afdelingen.

Praktijkvoorbeelden

Achtergrondinformatie

Suggesties en/of aanvullingen?

    Protected with reCAPTCHA Privacy Policy - Terms of Service