Beïnvloeden houding & gedrag

Gedrag beïnvloeden is lastig, maar niet onmogelijk. Om circulair in te kunnen kopen wil je dat een aantal interne en externe betrokkenen anders handelt dan ze gewend zijn. Denk in je eigen organisatie bijvoorbeeld aan de budgethouder, de interne opdrachtgever en de contractmanager. Ook buiten je organisatie heb je de medewerking van allerlei betrokkenen nodig. Denk bijvoorbeeld aan accountmanagers, adviseurs en productiemanagers bij potentiële ketenpartners. Daarbij gaat het om betrokkenen in alle stappen van ontwerp en productie tot en met retourlogistiek en recycling.

Aandachtspunten

  • Richt je op de motivatie van mensen, en sluit aan bij wat anderen motiveert.
  • Neem vertrouwen in elkaar – zowel intern als extern – als uitgangspunt: alleen als je vertrouwen geeft, krijg je vertrouwen terug.
  • Creëer draagvlak bij bestuurders uit je organisatie, zodat zij ondersteuning kunnen bieden om de rest van de organisatie mee te nemen in je circulaire ambities.
  • Ga gewoon aan de slag met circulair inkopen, en neem de betrokken stakeholders al gaande weg mee: dan ervaren ze hoe het is om dingen anders te doen.

Achtergrondinformatie

Suggesties en/of aanvullingen?

    Protected with reCAPTCHA Privacy Policy - Terms of Service