Interne organisatie

Circulair inkopen is meer dan inkopen alleen. In een circulair inkooptraject is het belangrijk om zowel technische, procesmatige als financiële aspecten mee te nemen. Voor een optimaal circulair resultaat is het nodig om anders naar behoeftebepaling, gebruik en einde van de levensduur van producten te kijken. Betrek interne stakeholders goed bij dit proces.