Opstellen criteria voor circulariteit

Wanneer de vraagstelling duidelijk is, de keten inzichtelijk is gemaakt en de procedure is gekozen, kun je criteria voor circulariteit gaan opstellen. Voor een eventuele selectiefase zijn dit criteria op het niveau van de aanbieder; voor een gunningsfase zijn dit criteria op het niveau van de aanbieding. Deze criteria voor circulariteit gelden náást gunningcriteria op andere relevante (duurzaamheids)thema’s. Zorg daarbij wel voor focus in je criteria: met te veel verschillende criteria neemt het onderscheidend vermogen af.

Denk na wat een partij voor jullie de beste aanbieder maakt (bij toepassing van een selectiefase), en wat voor jullie de beste aanbieding is. Op basis hiervan stel je eisen en criteria op: eventueel voor de selectiefase, en in ieder geval voor de gunningsfase. Probeer circulariteit zowel te meten (kwantitatief) als te beoordelen (kwalitatief). Voor het meten van circulariteit zijn verschillende meetmethodieken beschikbaar.

Zorg bij het opstellen van criteria voor een juiste verhouding tussen prijs en kwaliteit. Een wenselijke prijs-kwaliteitverhouding is 10-30% prijs versus 70-90% kwaliteit. Daarmee kunnen marktpartijen zich onderscheiden op kwaliteit, waar circulaire ambities onderdeel van uitmaken. Overweeg daarbij om een plafond- en eventuele bodemprijs op te stellen.

De gewenste verhouding tussen prijs en kwaliteit. Bron: PHI Factory (2017) Vooronderzoek criteria circulair inkopen

Aandachtspunten

  • Geef voldoende weging aan kwaliteit in de prijs-kwaliteitverhouding.
  • Hanteer zowel in de selectie- als in de gunningsfase criteria rondom circulariteit.
  • Zorg voor een focus in criteria, zodat marktpartijen zich daadwerkelijk kunnen onderscheiden.
  • Gebruik een meetmethodiek die is afgestemd met marktpartijen in die sector. Valideer dat met een marktconsultatie.

Praktijkvoorbeelden

Achtergrondinformatie

Tool - MVIcriteria.nl

Op de website MVIcriteria.nl zijn standaard-criteria te vinden voor het maatschappelijk verantwoord inkopen van verschillende productgroepen, op verschillende niveaus.

Suggesties en/of aanvullingen

    Protected with reCAPTCHA Privacy Policy - Terms of Service