Kiezen procedure

Kies de procedure op basis van de waarde van de opdracht, het aantal aanbieders in de markt en de mate waarin je samenwerking tussen partijen wilt stimuleren. Publieke organisaties moeten zich daarbij houden aan de wettelijk bepaalde aanbestedingsprocedures; private organisaties hebben meer vrijheid. Ook als private partij kun je principes uit aanbestedingsprocedures toepassen bij het selecteren van partijen. Let daarbij wel op dat je expliciet vermeldt dat je niet aanbestedingsplichtig bent, en gebruik bijvoorbeeld het woord ‘uitvraag’.

Om circulaire ambities te realiseren, is het stimuleren van samenwerking van belang: zowel tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, als tussen ketenpartners onderling. Gebruik onderlinge dialoog om die samenwerking te stimuleren. Dialoog tussen opdrachtgever en mogelijke opdrachtnemers kan helpen om de ambities en mogelijke oplossingsrichtingen te verduidelijken. Dialoog tussen ketenpartners onderling kan hen stimuleren om samen te werken aan de oplossing die het beste bijdraagt aan het realiseren van de ambities. In gesprekken ontstaat immers vaak beter begrip dan via papieren documentatie. Bepaal de intensiteit van de interactie op basis van proportionaliteit: in hoeverre is de interactie proportioneel voor de vraag die je stelt?

Aandachtspunten

  • Kies een procedure die proportioneel is bij het formaat van de opgave.
  • Neem altijd ruimte voor een dialoog met marktpartijen, zodat je partijen beter leert kennen en zij de mogelijkheid krijgen om je ambities te begrijpen.
  • Voorkom te hoge transactiekosten bij marktpartijen door een te intensieve procedure. Biedt bij grotere inkooptrajecten eventueel een vergoeding voor hun inspanning.

Praktijkvoorbeelden

Achtergrondinformatie

Suggesties en/of aanvullingen?

    Protected with reCAPTCHA Privacy Policy - Terms of Service