In kaart brengen externe keten

Bij een circulair inkoopproces staat het behalen van gezamenlijke doelen centraal. Daar is samenwerking voor nodig. Om te bepalen hoe die samenwerking er uit kan zien, is het belangrijk om de betrokken partijen te schetsen: zowel in jouw interne organisatie, als extern in de keten.

Analyseer hoe de externe keten in elkaar zit, vanaf grondstofproductie tot afvalmanagement. Teken deze keten en de verhoudingen tussen partijen. Probeer er ook achter te komen wat de huidige verdienmodellen (en daarmee belangen) van verschillende ketenpartijen zijn. Teken vervolgens de nieuwe (circulaire) keten, zoals jij die voor je ziet. Gebruik dat als basis voor het gesprek met marktpartijen, waarin je aannames kan valideren en de keten verder inzichtelijk kan krijgen.

Voorbeeld van een circulaire keten voor copiers, in de situatie van Canon. Bron: Jonker et al. (2018) Werkboek Businessmodellen Circulaire Economie

Voorbeeld van een circulaire keten: Canon. Bron: Jonker et al. (2018) Werkboek Circulair Organiseren

Aandachtspunten

  • Breng voor de start van een inkooptraject in kaart welke externe partijen betrokken zijn en invloed kunnen hebben op de circulaire ambities van het project.
  • Teken de circulaire keten, zoals jij die voor je ziet. Gebruik dit als basis voor gesprekken met marktpartijen over ketensamenwerking.
  • Creëer een gezamenlijk belang, waarbij zowel de opdrachtgever als de leverancier financieel baat hebben bij waardebehoud van de geleverde producten.

Praktijkvoorbeelden

Achtergrondinformatie

Suggesties en/of aanvullingen?

    Protected with reCAPTCHA Privacy Policy - Terms of Service