Formuleren ambities & vraagstelling

Om een succesvol circulair inkooptraject te realiseren, is het belangrijk dat ambities van samenwerkende partijen met elkaar overeenkomen. Dat begint met het duidelijk formuleren van jouw eigen ambitie voor het specifieke inkooptraject. Daarbij hoort ook het opstellen van een specifieke behoefte: waar ben je echt naar op zoek? Door vanuit de diepere behoefte van een organisatie te redeneren, ontstaan meer kansen voor circulaire oplossingen. Een voorbeeld: heb je nieuwe bureaustoelen nodig, of goede bureaustoelen (die niet noodzakelijk nieuw hoeven te zijn), of nog anders: goede werkplekken? Heb je een aantal vierkante meters per medewerker nodig, of een gezonde werkomgeving?

Aandachtspunten

  • Formuleer een circulaire ambitie die zowel bij de productgroep als bij het beleid van jouw organisatie past.
  • Bepaal bij de start van het inkooptraject de diepere behoefte van je organisatie, in plaats van de afgeleide productvraag.
  • Functioneel specificeren helpt je om je de behoefte centraal te stellen. Het zorgt ervoor dat je redeneert vanuit een doel en niet vanuit een middel. Bovendien geeft het tegelijkertijd ruimte om de kennis en innovatie van de markt te benutten.
  • Functioneel specificeren is niet heilig! Bij een onvolwassen markt of een complex product kan een meer technische specificatie met aandacht voor circulariteit juist richting geven aan marktpartijen.

Praktijkvoorbeelden

Achtergrondinformatie

Suggesties en/of aanvullingen?

    Protected with reCAPTCHA Privacy Policy - Terms of Service