Circulaire verdienmodellen & contracteren

Bij het voorbereiden van de aanbesteding is het belangrijk om ook na te denken over de verdienmodellen van de verschillende partijen rondom het traject. Wanneer de financiële prikkels voor alle partijen circulaire prestaties bevorderen, wordt het realiseren van circulaire ambities eenvoudiger.

Ook moeten na gunning van de opdracht de gemaakte afspraken in een contract worden opgenomen. Dat contract bezegelt de relatie die je bent begonnen in het inkooptraject. Neem ook in deze fase vertrouwen en samenwerking als uitgangspunt. Wat moet je met elkaar afspreken om de functionaliteit van de geleverde producten te waarborgen en de circulaire prestaties te realiseren?

Aandachtspunten

  • Een circulair verdienmodel is nooit een doel op zich, maar altijd een middel om circulaire economie te stimuleren. Schrijf dan ook geen verdienmodellen voor.
  • Neem tijd voor een concretiseringsfase van beloofde afspraken met de voorlopig gegunde partij. In deze periode kunnen KPI’s gezamenlijk worden bepaald, en eventueel worden gekoppeld aan een financiële vergoeding of verlengingsafspraken. 
  • Neem in het contract KPI’s op, die de circulaire prestaties borgen, eventueel met een groeimodel rondom prestaties op deze KPI’s.
  • Sluit een contract af voor een langere termijn, zodat marktpartijen kunnen investeren om circulaire ambities te realiseren. Die langere termijn geeft tevens vertrouwen aan marktpartijen.
     

Praktijkvoorbeelden

Achtergrondinformatie

Publication - Circulair Inkopen in 8 stappen

Stappen 7 en 8 van het e-book Circulair inkopen in 8 stappen geven meer achtergrondinformatie bij het opstellen van een contract (p.123-126) en het uitvoeren van contractmanagement (p.129-132).

Suggesties en/of aanvullingen

    Protected with reCAPTCHA Privacy Policy - Terms of Service